Obsah semináře

Vzdělávací cíl:

Seznámit učitele informatiky a ostatních předmětů ze ZŠ a víceletých gymnázií s konstrukcí testu v projektu Gepard, jeho principy, s pravidly dozoru u testování i pravidly souvisejícími se zapojením školy do projektu a naučit je tyto nové poznatky aplikovat v praxi. Proškolení pedagogové pak budou moct podpořit žáky, a to při měření a následně i ve vazbě na výsledky měření rozvoje informační gramotnosti. Dalším cílem je vysvětlit nutnost rozvíjet informační gramotnost napříč předměty u žáků ZŠ a víceletých gymnázií.

Teoretický blok (2 hodiny)

Bude vysvětlena potřeba informační gramotnosti, protože před přívalem informací lze jen těžko utéct, a proto je nezbytně nutné umět se s nimi vyrovnat. Čím víc informací se na nás valí, tím důležitější je naučit se s nimi správně zacházet: dokázat si vybrat jen ty potřebné, věrohodné, objektivní, a umět je efektivně využít pro běžné situace i pro řešení pracovních – nebo školních – úkolů.

Dovednosti, které skládají informační gramotnost, jsou inherentně (neoddělitelně) přítomné ve všech oblastech vzdělávání. Zcela nezbytným předpokladem pro rozvíjení informační gramotnosti je zvídavý přístup ke skutečnosti, připravenost a ochota setkávat se neustále s něčím novým, vyhledávat další informace, usilovat o lepší a hlubší uchopení situace nebo problému. Informačně gramotný člověk dbá na kvalitu své práce, je si vědom možnosti a nutnosti dalšího zdokonalování. Zároveň vysvětlíme, proč budou žáci zařazeni do kategorie, jak jsme jednotlivé kategorie vymezili v rámci tematických celků.

Praktický blok (2 hodiny)

Učitelé budou proškoleni, jak zajistit regulérnost testování a jaká je jejich konkrétní činnost při přípravě a realizaci testování. Na praktických příkladech vysvětlíme instrukce k testování, ukážeme si, co je třeba konkrétně udělat před testováním a při něm. Projdeme si možné problémy a vysvětlíme, jak je řešit.

Učitelé se pak seznámí s testy informační gramotnosti, tj. přihlásí se do testové aplikace, vyzkouší si průchod testem a prohlédnou si výstupní zprávy pro žáky, učitele. Výstupní zprávy jim budou podrobně vysvětleny, aby je pak oni sami mohli v případě potřeby vysvětlit žáků a kolegům učitelům. Na závěr semináře dáme prostor diskusi a zpětné vazbě.


Logolink: EU, MSMT, OPV, Scio