Prezenční semináře a inspirace pro výuku

Semináře jsou akreditovány v systému DVPP. Zúčastnit se mohou pedagogové ZŠ a víceletých gymnázií z celé ČR, kromě pražských škol.

Registrace

Další nedílnou částí projektu jsou aktivity, které seznamují pedagogy s koncepcí testu a umožňují správné použití výstupů projektu při prohlubování informační gramotnosti žáků – při individuální interpretaci výsledků a promýšlení další práce s žáky podle získaných výstupů.

V rámci projektu Gepard proto připravujeme cyklus seminářů pro školní koordinátory, převážně učitele informatiky a dalších předmětů, kde je třeba pracovat s informacemi. Představíme na nich problematiku testů informační gramotnosti a seznámíme účastníky:

  • s vymezením pojmu informační gramotnost (IG)
  • s jednotlivými tematickými oblastmi IG a kategoriemi obtížnosti, do nichž bude každý testovaný žák zařazen
  • představíme konstrukci testu v projektu Gepard, jeho principy
  • účastníci poznají pravidla dozoru u testování i pravidla související se zapojením školy do projektu

Na základě toho pak budou školní koordinátoři schopni po dobu trvání projektu a v době udržitelnosti:

  • dohlížet na testování ve škole a garantovat jeho regulérnost
  • seznámit s projektem další učitele a žáky
  • správně interpretovat výstupy z testování
  • pracovat s výsledky testování - vyvodit z nich závěry

Školní koordinátoři budou za spolupráci na projektu finančně ohodnoceni.

Obsah semináře najdete zde.


Logolink: EU, MSMT, OPV, Scio