Aktuality

Zvídavost jako stav mysli

pátek 15. dubna 2011

Článek v Učitelském zpravodaji o informační gramotnosti.

Informační gramotnost je nesmírně důležitým prvkem vzdělání a její role rapidně posiluje.

Uvědomuje si to současná škola dostatečně?

Všudypřítomnost informací je realitou dnešního světa, před přívalem informací lze jen těžko utéct, a proto je nezbytně nutné umět se s nimi vyrovnat. Čím víc informací se na nás valí, tím důležitější je naučit se s nimi správně zacházet: dokázat si vybrat jen ty potřebné, věrohodné, objektivní, a umět je efektivně využít pro běžné situace i pro řešení pracovních – nebo školních – úkolů. Soubor dovedností využívaných při práci s informacemi bývá označován jako informační gramotnost.

Odkaz na celý článek: ucitelskyzpravodaj.cz/tema/...


Logolink: EU, MSMT, OPV, Scio