Aktuality

3. odborný panel Geparda

úterý 5. dubna 2011

V průběhu ledna jsme zorganizovali odborný panel, na němž se setkali didaktici se zásupci základních škol. Vyjadřovali se jak k tematickým celkům, tak k typům navrhovaných úloh.

Návrhy:

- důležité jsou úlohy na dovednosti, spirálovitě náročné (stanovit si hladiny)

- jednoznačně aplikační úlohy

- jednoznačně simulace – důvody jsou motivační (žáci dělají v úlohách to, co je použitelné pro život)

- počítač je prostředkem k učení

- dovednost vytvářet hypertextové odkazy (provázanost odkazů)

- vytváření webových stránek – tvořivost

- úlohy na algoritmus


Logolink: EU, MSMT, OPV, Scio