Aktuality

Druhé testování za námi

středa 20. června 2012

Každý žák tak získal zprávu o svém zařazení do kategorie, která je nazvána adekvátně jejich věku a je doprovázena symbolickým emotikonem a formulována jazykem blízkým této věkové skupině. Žák dostal celkové zařazení a zároveň svůj výsledek v jednotlivých částech informační gramotnosti. V grafu si našel svůj výsledek ve srovnání se svými spolužáky, v rámci ročníku na škole i v ČR i ve srovnání všech testovaných dětí. Součástí zprávy je také slovní popis jednotlivých kategorií, opět adekvátním jazykem. Emotikony byly učiteli i žáky hodnoceny jako vtipné a motivační.


Logolink: EU, MSMT, OPV, Scio