Aktuality

První školní koordinátoři prošli seminářem

čtvrtek 31. května 2012

Představili jsme na nich problematiku testů informační gramotnosti a v první teoretické části jsme seznámili účastníky s vymezením pojmu informační gramotnost, s jednotlivými tematickými oblastmi IG a kategoriemi obtížnosti, do níž je každý testovaný žák zařazen, ve druhé části jsme představili konstrukci testu v projektu Gepard, jeho principy, účastníci poznali pravidla dozoru u testování i pravidla související se zapojením školy do projektu. Pro účastníky jsme připravili ukázkový test, který si mohl na semináři projít a pak debatovat s ostatními učiteli a lektory o jeho složení a jednotlivých úlohách. Součástí seminářů bylo i vzájemné sdílení a ukázky metod, jak rozvíjet informační gramotnost žáků napříč předměty. Během března až května proběhlo 6 seminářů, jichž se zúčastnilo celkem 50 pedagogů z celé ČR. Každý účastník dostal kromě výukových materiálů i Manuál školního koordinátora, jehož součástí je také manuál k testování, který pomůže školám nejen v přípravě na testování, během něj i po obdržení výsledků, a certifikát o absolvování školení.


Logolink: EU, MSMT, OPV, Scio