Aktuality

1. odborný panel Geparda

pondělí 4. dubna 2011

V prosinci 2010 jsme zorganizovali úvodní odborný panel – setkání zástupců základních a středních škol, didaktiků informatiky a zástupců JŠI. Jeho smyslem bylo formulovat klíčové cíle testování Geparda a jeho vize. Na čem se shodli všichni zúčastnění?

- zvýšení konkurenceschopnosti v mezinárodním prostoru

- dovednost pracovat s informacemi dostupnými prostředky (nejen počítač)

- schopnost efektivně používat technologie (ověřovat efektivnost)

- testovat co, co vypoví o skutečné úrovni IG u každého studenta – nad rámec RVP

- cílovým „by produktem“ by měla být „studie“ popisující výstupy z projektu

V rámci specifikace se vedla diskuse o tom, jak nastavit hranice obtížnosti. Účastníci se shodli na tom, že by RVP neměl být nijak omezující, tj. chceme testovat víc, než je právě v RVP.


Logolink: EU, MSMT, OPV, Scio