Aktuality

První testování Gepard

pondělí 20. února 2012

Školy byly elektronickou poštou průběžně několikrát a s dostatečným odstupem informovány o průběhu testování, jejich dodatečné dotazy a zpřesňující informace jsme řešili za pomoci hot-line. Na projektových stránkách byly včas vyvěšeny instrukce k testování. Rozhodli jsme se vytvořit také koncept testu, kde jsme vysvětlili jeho smysl, popsali předmět a cíl testování, podrobně rozepsali jednotlivé tematické oblasti, které úlohy testují. Současně jsme školám sdělili počet úloh v testu, počet variant testu, typy textů a použité situace v testových úlohách. Vzhledem k inovátorským typům úloh jsme školám také tyto, pro ně neobvyklé, typy úloh podle formy vysvětlili. Pro žáky jsou uvedené typy úloh interaktivní, předpokládali jsme, že je budou bavit. Pro zajímavost jsme na webové stránky dali také informaci o tom, jaká je srovnatelnost výsledků z testu s jinými testy.


Logolink: EU, MSMT, OPV, Scio