Aktuality

Gepard na mezinárodní konferenci v Trnavě

čtvrtek 22. září 2011

V příspěvku jsme představili projekt plošného testování informační gramotnosti, který pro české školy připravuje společnost Scio. V projektu plánujeme využít vybraných pokročilých metod testování, jmenovitě počítačového adaptivního testování a Measurement decision theory. V příspěvku jsme přiblížili koncept informační gramotnosti a prezentovali dosavadní zjištění.

Při přípravě testování jsme se rozhodli zaměřit zejména na užší pojetí informační gramotnosti, tedy přímo na práci s informacemi a technické aspekty počítačové gramotnosti v testu potlačit. Pro měření počítačové gramotnosti existují i jiné nástroje, např. ECDL nebo v letech 2009 – 2010 realizovaný projekt Tigr či v loňském roce českým školám nabídnuté ověření IT Fitness test, které proběhlo také přímo na Slovensku. Projekt plošného testování informační gramotnosti v úzkém slova smyslu oproti tomu v ČR neexistuje, v zahraničí je ale dobrým příkladem takového testování projekt ETS i-skills test.

Plný výčet dosavadních poznatků a zkušeností, včetně zjištění z prvních pokusných ověřování úloh testu, byl prezentován v rámci vystoupení. Lze však konstatovat alespoň základní doporučení pro realizaci podobných projektů: rozhodnutí o specifikaci testu a použitých kategoriích je natolik významné, že je nutné na něj vyčlenit velké množství zdrojů (důkladná práce s literaturou, široké a opakované odborné oponentury postupných verzí specifikací, naprosto přesný popis očekávaného způsobu využití testu, přesné vymezení všech formátů položek, které budou při testování k dispozici, ale např. také získání připomínek od cílové skupiny testu). Náročnost tohoto prvního kroku lze velice snadno podcenit. Jakákoliv zaváhání v této fázi pak problematizují další krok, kterým je tvorba položek testu. Přípravu obsahové stránky testování musí zcela samozřejmě již od samotného počátku provázet příslušný technický vývoj, zejména tam, kde administrace testu vyžaduje využití algoritmů, jež organizace poskytující testování dosud ve svých testovacích aplikacích nevyužívala.


Logolink: EU, MSMT, OPV, Scio