Aktuality

Malé maturity na ZŠ a MŠ Karlovarský region

pondělí 6. června 2011

Na Základní škole v Otovicích u Karlových Varů je znát, že je v rukou schopného vedení a aktivních učitelů. Ve třídách se společně učí děti bez problémů s učením spolu s žáky se SPU. Škola má zajímavé projekty, nás zajímalo, jak žáky učí pracovat s informacemi a jak je motivuje pro jejich budoucí život.

Co je projekt Malé maturity? Na konci 9. ročníku prezentují žáci svou práci - miniprojekt, jehož téma si zvolili sami (budoucí profese/koníček). Závěrečné prezentaci předchází postupná příprava:

  1. vybrat téma (a zdůvodnit jeho výběr)
  2. sehnat potřebné informace z různých zdrojů
  3. vytvořit strukturu práce
  4. vytvořit prezentaci ve wordu (včetně uvedení zdrojů)
  5. dát prezentaci vhodnou formu (vytisknout, svázat do desek)
  6. vytvořit PWP prezentaci
  7. představit projekt veřejnosti

Součástí veřejnosti je porota složená nejen ze zástupců školy (učitelé, žáci), ale také obce a rodičů. Každý žák má na prezentaci vymezený čas, pak odpovídá na otázky poroty. Bylo velmi zajímavé sledovat, jak se deváťáci svého úkolu chopili. Někteří předvedli i názornou ukázku svého koníčka (žokejské oblečení, triky na kole, ušité šaty, pozdrav japonského bojovníka, kuchařské výtvory atd.). Z hlediska informační gramotnosti jsme zjistili, že žáci uváděli nejen obvyklý internet, ale i odbornou literaturu a rozhovory s vybranými odborníky na danou oblast.

Ptali jsme se, jestli a kdy začínají žáci pracovat s informacemi a prezentovat je - dozvěděli jsme se, že od 6. třídy v rámci některých předmětů vytvářejí drobnější výstupy (např. referáty).


Logolink: EU, MSMT, OPV, Scio