Aktuality

Seminář Techniky k rozvoji informační gramotnosti

pátek 6. května 2011

Vzdělávací agentura Descartes uspořádala seminář pro učitele základních a středních škol na téma Techniky k rozvoji informačních a čtenářské gramotnosti. První den byl spíše založený na teorii, ale si mohli účastníci vyzkoušet některé techniky, jako například Učíme se navzájem, kde se uplatňují základní čtenářské strategie, metoda Ano - ne nebo Čtení s předvídáním. Na semináři se ukázalo, že učitelé mají chuť využívat různé metody, ale možnost je využívat vidí často skepticky (hodně žáků ve třídách, neochota žáků přemýšlet, podprůměrná úroveň).


Logolink: EU, MSMT, OPV, Scio