Aktuality

Čtvrté, poslední řádné testování je u konce
čtvrtek 13. června 2013
13. 5. – 11. 6. 2013 mohly školy zapojené do projektu Gepard využít unikátního počítačového adaptivního testování, které vyvinula a zatím jako jediná v České republice používá společnost SCIO. Testy prošlo celkem přes 4 500 žáků.


31. 5. 2013 projekt Gepard skončil
pátek 31. května 2013
Skončilo tříleté období vývoje a implementace do škol, nyní nastává pětileté období povinné udržitelnosti, o jehož přesném fungování budeme na našich projektových stránkách informovat.


Osobní konzultace na školách
neděle 3. února 2013
V průběhu listopadu, prosince a ledna jsme navštívili několik škol, které měly zájem o osobní konzultace k výsledkům testování.


Třetí testování skončilo
sobota 1. prosince 2012
30. 11. skončilo již třetí testování informační gramotnosti s Gepardem. Společnost Scio vyvinula a poprvé v ČR použila „chameleon“ test - CAT (počítačové adaptivní testování)


Druhé testování za námi
středa 20. června 2012
V době 4.6. - 15.6. 2012 proběhlo druhé testování, původně plánované období jsme museli vzhledem k plošnému testování 5. a 9. ročníků posunout o týden dopředu, což snížilo počet zapojených škol. Celkem se do testování zapojilo 83 škol, z toho 6 gymnázií a otestovali jsme 3000 žáků.


První školní koordinátoři prošli seminářem
čtvrtek 31. května 2012
Další nedílnou částí projektu jsou aktivity, které seznamují pedagogy s koncepcí testu a umožňují správné použití výstupů projektu při prohlubování informační gramotnosti žáků - při individuální interpretaci výsledků a promýšlení další práce s žáky podle získaných výstupů. V rámci projektu Gepard jsme v březnu zahájili cyklus seminářů pro školní koordinátory, převážně učitele informatiky, ale i dalších předmětů, kde je třeba pracovat s informacemi.


Projekt Gepard - testuje i rozvíjí informační gramotnost
pondělí 30. dubna 2012
Článek o projektu Gepard v časopise Moderní vyučování.


Gepard na Evropském týdnu IT dovedností 2012
sobota 31. března 2012
Evropský týden IT dovedností 2012 ( European e-Skills Week 2012) je zaměřen na podporu zdokonalování IT dovedností u široké veřejnosti a na zvýšení motivace mladých lidí ke studiu a práci v IT oborech.


První testování Gepard
pondělí 20. února 2012
V době 23.1. - 17.2. 2012 proběhlo první testování, původně plánované období jsme na žádost škol prodloužili o týden, takže celkem mohly školy testovat 4 týdny. Celkem se do testování zapojilo 375 škol a otestovali jsme 18 630 žáků.


Pilotování prvních úloh na školách
pátek 11. listopadu 2011
Při výběru škol jsme zvolili strategii co nejpestřejší palety, tzn. podle lokality, typu školy, úrovně. Mezi žáky 5. a 9. tříd nám učitelé pomohli předvybrat vždy 20 žáků od nejslabšího po nejlepšího (posuzovali je nikoli podle známek, ale podle jejich schopností pracovat s informacemi). S každým žákem vedla rozhovor kombinovaný s praktickými úkoly komise odborníků (složená z metodiků a učitelů).


Gepard na mezinárodní konferenci v Trnavě
čtvrtek 22. září 2011
V příspěvku jsme představili projekt plošného testování informační gramotnosti, který pro české školy připravuje společnost Scio. V projektu plánujeme využít vybraných pokročilých metod testování, jmenovitě počítačového adaptivního testování a Measurement decision theory. V příspěvku jsme přiblížili koncept informační gramotnosti a prezentovali dosavadní zjištění.


Malé maturity na ZŠ a MŠ Karlovarský region
pondělí 6. června 2011
Na malé základní škole už šestým rokem běží zajímavý projekt, který leccos vypovídá o informační gramotnosti žáků 9. tříd. Gepard měl příležitost zasedat v porotě.


Seminář Techniky k rozvoji informační gramotnosti
pátek 6. května 2011
Vzdělávací agentura Descartes uspořádala seminář pro učitele základních a středních škol na téma Techniky k rozvoji informační a čtenářské gramotnosti. Gepard byl u toho.


Gepard na konferenci Počítač ve škole 2011
středa 20. dubna 2011
V Novém Městě na Moravě jsme v rámci bloku zaměřeného na testování představili projekt Gepard. Více se můžete dozvědět z prezentace.


První verze webu
sobota 16. dubna 2011
Najdete zde aktuality z přípravy a realizace projektu. Tento web však bude sloužit nejen k informování o samotném projektu a jeho cílech, ale v budoucnu se zde objeví také přístupy do aplikací a přihlášky do seminářů. Kromě toho bychom vám rádi přinášeli užitečné informace a aktuality z oblasti, kterou se projekt Gepard zabývá.


Zvídavost jako stav mysli
pátek 15. dubna 2011
Článek v Učitelském zpravodaji o informační gramotnosti.


Gepard na celostátní konferenci učitelů
středa 13. dubna 2011
Gepard na celostátní konferenci učitelů základních a středních škol Počítač ve škole 2011


2. odborný panel Geparda
středa 6. dubna 2011
V lednu proběhl další odborný panel, jehož cílem bylo formulovat obsahovou náplň testů.


3. odborný panel Geparda
úterý 5. dubna 2011
V průběhu ledna jsme zorganizovali odborný panel, na němž se setkali didaktici se zásupci základních škol.


1. odborný panel Geparda
pondělí 4. dubna 2011
V prosinci 2010 jsme zorganizovali úvodní odborný panel – setkání zástupců základních a středních škol, didaktiků informatiky a zástupců JŠI.Logolink: EU, MSMT, OPV, Scio