Evropský týden IT dovedností 2012

European e-Skills Week 2012

Společnost Scio je partnerem Evropského týdne

Evropský týden IT dovedností 2012 ( European e-Skills Week 2012). Tato kampaň je zaměřena na podporu zdokonalování IT dovedností u široké veřejnosti a na zvýšení motivace mladých lidí ke studiu a práci v IT oborech. Kampaň probíhá od začátku roku 2012 a vyvrcholí během posledního březnového týdne
26. 3. - 30. 3. 2012.

Kampaň bude probíhat ve více než 25 státech Evropské unie a zapojí se do ní žáci, studenti, učitelé, veřejní činitelé, odborníci a zástupci IT firem. Plánuje se velké množství aktivit v podobě konferencí, diskusí, soutěží a workshopů na školách.

Jste IT-FIT?

Na stránkách www.itfitness.cz je od 1.3. 2012 - 30.4. 2012 k dispozici on-line IT dovedností IT Fitness.

Test je k dispozici ZDARMA školám i široké veřejnosti a je spolu s národní konferencí hlavní aktivitou kampaně, kterou pořádá Dům zahraničních služeb.

Otestujte si své IT dovednosti v testu IT Fitness a dozvíte se odpovědi na následující otázky:

  • Orientujete se ve světě informačních technologií?
  • Umíte vyhledat rychle informace na internetu?
  • Dodržujete pravidla bezpečnosti na internetu?


Logolink: EU, MSMT, OPV, Scio