Dokumenty

„Protože znalosti jsou dostupné na jakémkoli k internetu připojeném přístroji, je to, co víte, daleko méně důležité než to, co dokážete se svými znalostmi udělat.“

Jinými slovy, neměli bychom se zatěžovat tím, aby studenti mnoho věděli. Vzhledem k tomu, že máme kdekoli a kdykoli on-line přístup ke všem encyklopediím na dosah, měly by se školy soustředit spíše na rozvoj schopností a dovedností (skills) svých žáků. Znalosti by se měly používat jen pro rozvoj "schopností potřebných ve 21. století" - kreativity, inovací, schopnosti spolupráce, kritického myšlení. Tedy kvalit vyžadovaných současnou ekonomikou.

Více na: Znalosti trvají a platí


Logolink: EU, MSMT, OPV, Scio