Koncept testu

V testech IG jsou sledovány dovednosti a schopnosti pracovat s informacemi, a to v následujících oblastech:

IG v testu gepard
Rozložení témat v testu

Témata jsou v testu rozložena nerovnoměrně, protože podle našeho přesvědčení nemají pro žáky srovnatelnou důležitost.

Rozložení témat v testu

Obsahově úlohy zkoumají dovednosti napříč všemi předměty vyučovanými na základních školách. Tematicky odpovídají zájmům cílové věkové kategorie.

 1. Počet úloh, typy textů, situace v testových úlohách
  • • počítač předkládá každému žákovi „jedinečnou“ verzi testu, kde se výběr úloh odvíjí podle toho, jak žák odpověděl na předchozí úlohu. CAT (počítačové adaptivní testování) možňuje porovnat výsledky žáků i v případě, že jejich test obsahoval různé úlohy. Test se přizpůsobuje skutečným dovednostem žáka, a tím je měří intenzivněji a přesněji. Při tomto způsobu testování je běžné, když žák nevyřeší třeba 50% úloh. Jednou z velkých výhod tohoto postupu je, že každý žák a dokonce stejný žák v jiném čase má jiný test, což znemožňuje opisování.
  • v každém testu jsou zastoupeny úlohy testující všechny zmiňované dovednosti
  • použité texty, obrázky, grafy atd. se vztahují k nejrůznějším aktuálním školním i mimoškolním situacím se vzdělávacím, veřejným obsahem (reklama, tabulka, leták, plakát, mapa, graf, chat, přihláška, emailové zprávy, jízdní řády atd.)
 2. Typy úloh podle formy
  • Uzavřené s nabídkou odpovědí (multiple choice) ve slovní nebo obrázkové formě
   • výběr jedné správné odpovědi
   • výběr více správných odpovědí
  • Krátké otevřené (doplňovací úlohy, kam se vepisují slova)
  • Seřazovací ve slovní nebo obrázkové formě - seřazení slov/obrázků do správného pořadí
  • Přiřazovací (interaktivní) – přiřazování pojmu/obrázku k textu/obrázku přetažením myší
  • Výběrové doplňovací – výběr slova z rolovací nabídky
  • Úlohy s textem (obrázkem, grafem atd.) společným pro více otázek
  • Poslechové úlohy (audio)
  • Úlohy využívající video
 3. Srovnatelnost výsledků z testu s jinými testy

  Vzhledem k použité metodě vyhodnocování MDT (Measurement decision theory) není test porovnávací, ale ověřovací. Pracuje s předem definovanými kategoriemi dovedností.

  Výsledky se vypočítávají ze statistických parametrů jednotlivých testových otázek. A tak není důležité pouze, zda žák správně zodpověděl testovou otázku, ale také jak obtížná otázka byla a co testovala.

  Výsledkem je zařazení do kategorie 0 až 4 podle dosažené úrovně dovedností.

  Výhodou takového vykazování výsledků je, že umožňuje dlouhodobě sledovat rozvoj znalostí a dovedností žáka, a to nikoli jen na základě prostého srovnání s ostatními či součtového skóre.

  Zprávy z testování s dosaženým výsledkem pro žáka jsou v on-line podobě vygenerovány po ukončení testování všech škol. Dostupné budou na projektovém webu po přihlášení registrovaného uživatele (učitele/žáka). Zprávy jsou tisknutelné, ve formátu PDF.


Logolink: EU, MSMT, OPV, Scio