O projektu

Gepard (Evaluace informační gramotnosti CZ. 1. 07/1. 1. 00/14. 0225) je projekt zaměřený výrazně do oblasti práce s informacemi, tj. na "informační gramotnost" jako takovou, vztahuje se již k žákům na základní škole a uplatňuje se pak po celý život.
Technické použití ICT jako nástroje je do jisté míry méně důležité než jeho smysl: práce s informacemi, jejich získání, zpracování a předání dalším osobám.

O projektu

Co přináší projekt nového?

  • obsahové zaměření
  • ověřovací testování, možnost sledovat posun
  • adaptivní testování CAT - až 2000 úloh
  • pokročilý statistický aparát (IRT/MDT)
  • dobře srozumitelné výsledky (kategorie)
  • přímá vazba na dovednosti testované PISA aj.

Prostředkem pro dosažení cílů projektu bude vytvoření moderního širokopásmového testu informační gramotnosti, konstruovaného s použitím postupů CAT (počítačové adaptivní testování). Počítač předkládá každému žákovi „jedinečnou“ verzi testu, kde se volba položek odvíjí podle úspěšnosti odpovědí na položky předcházející. Umožňuje porovnat výsledky žáků i v případě, že jejich test obsahoval různé úlohy.
Pomocí postupů CAT tak dokážeme v daném čase změřit kvality žáka mnohem přesněji a podrobněji (dobrý žák neztrácí čas řešením pro něj příliš snadných úloh a naopak slabý žák se netrápí úlohami, které nejspíš stejně nevyřeší). Jednou z velkých výhod tohoto postupu je, že každý žák a dokonce stejný žák v jiném čase má jiný test, což znemožňuje opisování a umožňuje testování opakovat.

Pravidla účasti škol

  • mimopražské základní školy, 5. a 9. ročníky, a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  • účast je školám plně hrazena z ESF
  • účast je dobrovolná

A jaký to má celé smysl?

Rozvíjet dovednosti, které pomáhají obstát v současném světě, zároveň podpořit koncept informační gramotnosti a doplnit spektrum existujících testů něčím, co dosud chybí.

Realizátorem projektu je společnost Scio, která poskytuje své služby také stovkám škol na všech vzdělávacích stupních, zejména v oblasti zjišťování a hodnocení výsledků vzdělávání a spolupráce na přijímacím řízení.


Logolink: EU, MSMT, OPV, Scio