Úvod

Vážení příznivci Geparda :D

Testování proběhne v rámci udržitelnosti letos naposled, a to v termínu 4. – 8. června 2018.

Každý žák se může přihlásit svým hashem do aplikace, kde bude mít zpřístupněné testy. Před vlastním průběhem testování si prosím přečtěte instrukce. V případě nejasností pište na udrzitelnost@scio.cz.

Výsledky aktuálního testování najdete během posledního červnového týdne na gepardích stránkách v profilu školy a žáka. Přejeme příjemné prázdniny.

Doporučujeme vám vyzkoušet nový moderní ověřovací test společnosti Scio nazvaný Dovednosti pro život Projekt zjišťuje a ověřuje on-line formou praktických úloh nejdůležitější dovednosti pro současnost – schopnost řešit problémy, komunikovat, rozvíjet vztahy a pracovat s informacemi. Test zkoumá dovednosti každého testovaného žáka individuálně.


Informační gramotnost je nesmírně důležitým prvkem vzdělání a její role rapidně posiluje. Uvědomuje si to současná škola dostatečně?

Všudypřítomnost informací je realitou dnešního světa, před přívalem informací lze jen těžko utéct, a proto je nezbytně nutné umět se s nimi vyrovnat. Čím více informací se na nás valí, tím důležitější je naučit se s nimi správně zacházet: dokázat si vybrat jen ty potřebné, věrohodné, objektivní, a umět je efektivně využít pro běžné situace i pro řešení pracovních – nebo školních – úkolů. Soubor dovedností využívaných při práci s informacemi bývá označován jako informační gramotnost.

Dovednosti, které skládají informační gramotnost, jsou inherentně (neoddělitelně) přítomné ve všech oblastech vzdělávání. Zcela nezbytným předpokladem pro rozvíjení informační gramotnosti je zvídavý přístup ke skutečnosti, připravenost a ochota setkávat se neustále s něčím novým, vyhledávat další informace, usilovat o lepší a hlubší uchopení situace nebo problému. Informačně gramotný člověk dbá na kvalitu své práce, je si vědom možnosti a nutnosti dalšího zdokonalování.


Logolink: EU, MSMT, OPV, Scio